Koole Onderwijs Management en Advies

Koole Onderwijs Management en Advies is het bedrijf van Rens Koole. Rens is een gepassioneerde ondernemende onderwijsmanager.  Hij heeft ruime ervaring in het management van scholen in VO, MBO en HBO onderwijs, in gemeentelijke organisaties en adviesbureaus. Rens is begonnen als leraar Engels en Geschiedenis. Zijn passie voor de ontwikkeling van de leerlingen heeft hij vanaf het moment dat hij in het vmbo ontdekte hoeveel onontwikkeld potentieel deze leerlingen bij zich droegen. In de vele rollen die hij daarna vervulde is de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers de rode draad gebleven. Dankzij een groot netwerk kan Koole toegang bieden tot een breed scala van adviseurs en managers in het onderwijs.

Onderwijsinnovatie

Het Nederlands onderwijs is goed, en het kan nog veel beter. De gemiddelde leerling wordt in het onderwijs goed bediend. Alleen erg weinig kinderen zijn ‘een gemiddelde leerling’ in het VO en te weinig studenten voelen zich volledig tot hun recht komen in het MBO en HBO. Persoonlijker onderwijs dat zich beter aanpast aan de mogelijkheden is nodig en mogelijk. In een veilige omgeving meer ambitie bij schoolleiders ontwikkelen is de volgende stap naar beter onderwijs.

Motivatie in het onderwijs

Motivatie medewerkers

De vraag van de markt: “Life long learning in plaats van life long employment.” De snelle technologische en globale ontwikkelingen en de competitie in de markt vragen om een flexibele bedrijfsorganisatie.

Spreker / Dagvoorzitter

Op inspirerende en humoristische wijze weet Rens Koole de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het onderwijs en de maatschappij als spreker met elkaar te verbinden. Rens Koole heeft zijn ervaring als dagvoorzitter opgedaan binnen zijn werk als leraar en leider in diverse organisaties

Spreker - dagvoorzitter

Executive Coaching

Coaching

“Man’s search for meaning”, Viktor Frankl, is een van de meest inspirerende boeken waaruit Rens put voor zijn eigen ontwikkeling. Frankl analyseert onze belangrijkste drijfveren onder de moeilijkste omstandigheden. In coaching gaat het om de vraag van de coachee, wat zijn je drijfveren, waar loop je tegenaan, wat houdt je tegen om je doelen te bereiken?

De coaching van Koole centreert zich rond de werk gerelateerde vragen van leidinggevenden. In de praktijk blijkt vaak dat de vragen weliswaar ontstaan op het werk en dan toch een directe relatie hebben met de persoon van de coachee.