Waarom doorleren als je baanzekerheid hebt? We constateren in de markt dat veel grotere bedrijven kampen met medewerkers die niet gemotiveerd zijn om cursussen en opleidingen te volgen. De gevolgen voor bedrijven en medewerkers zijn nadelig. Medewerkers zijn moeilijker herplaatsbaar bij ontslag, de productiviteit neemt af bij veranderende eisen aan de werkzaamheden van medewerkers en de wendbaarheid van bedrijven om in te spelen op veranderende marktomstandigheden wordt kleiner. Het management van bedrijven wordt door MR en vakbonden verweten te weinig inspanningen te doen om medewerkers te stimuleren tot ontwikkelen en voor te bereiden op veranderingen in de arbeidsomstandigheden, in de vraag naar arbeid en in de eisen van hun huidige en toekomstige baan. Een paar suggesties voor de korte termijn.

Quick Wins.

Welke snelle interventies zien wij? Deze opsomming is niet limitatief, er zijn veel manieren te bedenken, het gaat even om de stap naar een bredere kijk. Onze verwachting is dat op dit vlak al inspanningen gedaan zijn, die niet voor iedereen gewerkt hebben. We denken dat meer maatwerk daarin een route is die meer mogelijk gaat maken.

  1. Interne stages: Activiteiten die helpen om medewerkers aan de opleiding te krijgen zijn er vele. Deze zijn vooral aanbod gericht, “Wij bedenken iets voor de medewerker.” In de praktijk werkt dit vooral voor de reeds gemotiveerde medewerker heel goed en minder voor degenen die cursussen vermijden. En aanpak die wel kan helpen is het stages intern. “Met wie zou je willen meelopen, meewerken gedurende enkele dagen of …. “ Daaruit kan een vervolg ontstaan waarin meer helder wordt over de vraag wat de medewerker wil ontwikkelen,. Dichtbij (mijn werk beter en efficiënter doen, beter met mijn collega’s omgaan, beter met mijn baas omgaan etcetera) en verder weg (Ik zou graag …. Bepaalde vaardigheden beheersen, werkzaamheden doen , baan kunnen bekomen etc. … )  Als het klikt met degene bij wie stage gelopen wordt kan deze persoon ook als begeleider, intern coach of buddy optreden in het vervolg.  Stage lopen is ook opleiden!
  1. Werkplek rouleren: Een periode in dezelfde functie op een andere werkplek functioneren zodat frisse energie ontstaat en er gevoel voor mobiliteit ontstaat. Nieuwe verbanden met collega’s en werkzaamheden ontstaan, en een nieuw besef van zelfbeeld en imago. Cursusdagen over specifieke onderwerpen met collega’s samen bezoeken. ICM geeft bijvoorbeeld elke twee maanden een geanimeerde middag over specifieke onderwerpen die dichtbij liggen (vb: samenwerken in teams of gesprekstechniek) in een setting die laagdrempelig en niet bedreigend is.
  1. Kaders stellen en medewerker zelf laten komen met suggesties binnen die kaders: Geef de medewerker een budget voor opleidingen en een helder kader waaraan het budget besteed mag worden. Bied hulp aan voor de invulling, creëer een veilige setting. Als het budget aan dagen niet besteed is, dan worden het werkdagen op een andere plek in het bedrijf, te bepalen in overleg met de medewerker.
  1. Kijk naar de hobbies van de medewerker: De administrateur die in zijn vrije tijd  de computers onderhoudt van de rest van de buurt. Meer mogelijk maken om daarin vaardigheden verder te ontwikkelen is een goed startpunt.

Geïnteresseerd in meer suggesties? Neem contact met ons op via de mail.