Executive coaching

“Man’s search for meaning”, Viktor Frankl, is een van de meest inspirerende boeken waaruit Rens put voor zijn eigen ontwikkeling. Frankl analyseert onze belangrijkste drijfveren onder de moeilijkste omstandigheden. In coaching gaat het om de vraag van de coachee, welke doelen streef je na, waar loop je tegenaan, wat houdt je tegen? Voor leidinggevenden speelt de vraag naar betekenis geven, en van betekenis zijn, een niet te onderschatten rol in de eigenwaarde.

De coaching van Koole centreert zich rond de werk gerelateerde vragen van leidinggevenden. De vragen ontstaan op het werk en bevatten vaak thema’s die ook privé een rol spelen in het leven van de coachee. Om te komen tot een oplossing binnen het werk en soms ook buiten de huidige werkkring, is coaching een nuttige manier om de eigen effectiviteit te vergroten, om grip te hervinden op het eigen functioneren en bewust te bouwen aan het eigen welzijn.

Koole put voor zijn coaching uit zijn eigen rijke ervaring als intern coach in diverse organisaties, zijn leidinggevende ervaring en de door hem gevolgde post doctoraal opleiding Executive Coaching van de Feweb (VU).

Geïnteresseerd geraakt in Koole Executive Coaching? Bel 06 25056738 of mail info@koole.org voor een afspraak en we bespreken uw wens.