Aanpak voor het motiveren van uw medewerkers om zich te blijven ontwikkelen door opleiding en training.

De vraag van de markt: “Life long learning in plaats van life long employment.” De snelle technologische en globale ontwikkelingen en de competitie in de markt maken een flexibele bedrijfsorganisatie noodzakelijk om continuïteit te waarborgen. Binnen bedrijven is flexibiliteit voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzetbaarheid van de medewerkers op verschillende rollen en functies.  Verplaatsing en herplaatsing van medewerkers zijn respectievelijk makkelijker als medewerkers goed opgeleid zijn en een open houding naar veranderingen hebben. Ondanks de positieve ontwikkeling in middelen en mogelijkheden die hiervoor door werkgevers worden geboden, blijft een substantiële groep medewerkers zeer terughoudend met betrekking tot opleidingen. Uiteindelijk lopen zij daardoor ook een groot risico op de arbeidsmarkt.

Vanuit het perspectief van de medewerkers: Als je voldoende budget krijgt om te werken aan verbetering van je professionele vaardigheden en kennis, en je doet dat niet, dan kunnen daar vele redenen aan ten grondslag liggen. Factoren in de persoonlijke sfeer veroorzaakt door, om er een paar te noemen, faalangst, ervaringen met opleidingen in het verleden, huiselijke situatie, zelfbeeld, arbeidsperspectief; en factoren in de bedrijfscontext zoals bedrijfscultuur, vertrouwen (of niet) in de motieven van het management, bekendheid van het opleidingsbeleid, keuzevrijheid, voorbeeldgedrag collega’s, relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en beloningsbeleid/baanzekerheid, fysieke belemmeringen, praktische bezwaren en andere redenen.

Koole heeft een aanpak ontwikkeld waardoor voor iedere medewerker de juiste keuzes helder worden om te komen tot een gemotiveerde ontwikkelingsgerichte houding.

Geïnteresseerd geraakt in Koole Motivatie Management? Bel 06 25056738 of mail info@koole.org voor een afspraak en we bespreken uw wens.